Fungerar det?


Ja, klimatkompensation fungerar. Men för att göra största möjliga klimatnytta krävs att man väljer ut klimatprojekt med noggrannhet. 


Hur kan du veta att projekten vi investerar i – och pengarna du betalar – faktiskt bidrar till verklig klimatnytta? Jo, för att säkerställa det finns flera olika organ som granskar klimatprojekt. De största standarderna är CDM (som FN ligger bakom), Gold Standard (som bland annat WWF ligger bakom), Plan Vivo, VCS och Fair Trade.

Hur fungerar det?


Tillsammans räknar vi ut hur stor klimatpåverkan era fordon har. Vi följer olika kalkyler för olika bränslen. För att inte göra det allt för komplext och mer lättöverskådligt räknar vi endast på månadsförbrukningen.

 

När detta sedan är fastställt räknar vi ut vad detta kan komma att kosta. Med den summan väljer vi, eller ni, sedan vilket projekt ni vill satsa på. Alla klimatporjekt granskas och kontrolleras av Gold Standard eller CDM.

 

Ni kommer ni att få material för att kunna lägga upp på er hemsida, på kontoret och märka upp er fordon för att kunna marknadsföra ert engagemang för klimatet genom att klimatkompensera.