Vi hjälper er och ert företag 


För att ni och ert företag ska kunna nå era klimatmål så snabbt som möjligt hjälper vi er på ett snabb och effektivt sätt. Vi följer erkända och certifierade metoder. Vi kommer att lägga fram olika projekt för er. Sedan är det ni som väljer det projekt som ni tycker är bäst. Eller så låter ni oss välja. Huvudsaken är att vi når våra mål. Genom att klimatkompensera kan vi nå dit snabbt och effektivt. 

REVISION OCH UTVÄRDERING


Samtliga projekt som rekommenderas av klimatkompensera.de är certifierade av tredje part. Till exempel Gold Standard som kontrolleras av bland andra WWF och säkerställer, förutom reducerade CO2-utsläpp 

att lokalbefolkningen gynnas genom exempelvis ökade arbetstillfällen men också genom att skydda natur eller biologisk mångfald på plats.

FINANSIELL PLANERING


Att klimatkompensera innebär att kompensera för ditt företags CO2-utsläpp genom att köpa så kallade växthusgasemissionsreduktioner, som finansierar projekt som leder till minskade utsläpp någon annanstans i världen. Klimatet är som bekant globalt och genom att klimatkompensera kan du göra något för medmänniskor på andra delar av klotet. Vi ser till att dina investeringar i klimatet verkligen kommer klimatet till gagn.

VARUMÄRKE


Tillsammans kommer vi stärka ert varumärke. Ni kommer att kunna dela med er av det ni gör för att bli klimatneutrala för era befintliga kunder och era  blivande kunder.  Ni kommer att visa vägen för andra företag. Detta måste vi göra tillsammans.