Varför klimatkompensera?


Att klimatkompensera som ett nystartat eller befintligt företag kan vara en del av din strategi för att visa ansvar och engagemang för miljön, samtidigt som det kan bidra till att minska ditt företags klimatavtryck och bygga en positiv image för ditt varumärke. Här är några skäl till varför ditt företag bör överväga att klimatkompensera:


 **Samhällsansvar:** Genom att klimatkompensera visar ditt företag att det tar ansvar för sina utsläpp och för miljöpåverkan. Det kan öka företagets trovärdighet och locka kunder som värderar hållbarhet och miljömedvetenhet.


**Varumärkesbyggande:** Att vara associerad med hållbarhet och klimatåtgärder kan stärka ditt varumärke och differentiera det från konkurrenterna. Konsumenter blir alltmer medvetna och väljer ofta att stödja företag som visar ett engagemang för miljön.


**Regulatoriska krav:** Vissa regioner har lagstiftning som kräver att företag rapporterar och minskar sina koldioxidutsläpp. Att klimatkompensera kan hjälpa företag att uppfylla dessa krav och undvika böter eller andra påföljder.


**Riskhantering:** Klimatförändringar kan innebära både fysiska risker, såsom extremväder och förändrade marknadsförhållanden, samt övergångsrelaterade risker, såsom ändrade lagar och förordningar. Genom att minska företagets klimatavtryck och investera i hållbara projekt kan företaget minska sin exponering för dessa risker.


 **Affärsmöjligheter:** Att investera i klimatkompensationsprojekt kan också öppna upp nya affärsmöjligheter och partnerskap, särskilt inom områden som förnybar energi, skogsbruk och hållbar utveckling.


**Moralt och etiskt ansvar:** Många människor, inklusive potentiella kunder, investerare och anställda, uppskattar att företag tar ett moraliskt och etiskt ansvar för miljön och klimatet. Att klimatkompensera kan vara ett sätt att leva upp till dessa förväntningar och bygga förtroende.


**Avdragsgillt:** När ni som företag investerar i något av våra klimatkompensationsprojekt och använder vår logotype i er marknadsföring är det avdragsgillt som marknadsföringskostnad enligt dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2014 ref. 62). 


Sammanfattningsvis kan klimatkompensation vara en strategi för nystartade företag att minska sitt klimatavtryck, bygga en positiv image och öppna upp nya affärsmöjligheter. Det är en del av det övergripande hållbarhetsarbetet och kan bidra till långsiktig framgång och tillväxt för företaget. Så vad vill ni göra? Gå vidare och skicka in en förfrågan vad det skulle innebära för er och ert företag. Gratis och utan förbehåll.