Klimatkompensera.de transporter

Inte lösningen men en hjälp på traven


Att bedriva ett transportföretag klimatneutralt är dyrt, det kräver många gånger större investeringar än i andra branscher. 

Vi på Klimatkompensera.de vill hjälpa er och ert företag att komma att bli så klimatneutrala som möjligt genom att klimatkompensera.

Att klimatkompensera är inget sätt att köpa sig fri från att i framtiden ersätta t.ex. en konventionell lastbil med en eldriven lastbil. 

Men det är ett steg i rätt riktning. Vad är nu att klimatkompensera?

Jo, att klimatkompensera innebär att kompensera för sina egna CO2-utsläpp genom att köpa så kallade växthusgasemissionsreduktioner,

som finansierar projekt som leder till minskade utsläpp någon annanstans i Sverige eller världen.

Samtliga projekt som Klimatkompensera.de stöder är certifierade av tredje part.

Till exempel Gold Standard som kontrolleras av bland andra WWF och säkerställer, förutom reducerade CO2-utsläpp,

att lokalbefolkningen gynnas genom exempelvis ökade arbetstillfällen men också genom att skydda natur eller biologisk mångfald på plats.


Vår förhoppning är att vi tillsammans ska arbeta för en bättre och grönare framtid.

Tillsammans mot framtiden
Vi Hjälper Dig Att Nå Dina Mål

Boka en kostnadsfri konsultation


För att ni ska komma igång med era klimatmål och bli klimatneutrala så fort som möjligt börjar vi med en kostnadsfri konsultation där vi går igeom det material och uppgifter vi behöver för att räkna ut just ert företags klimatpåverkan.

Era klimatmål


När vi är klara med utvärderingen av er klimatpåverkan är det dags för er att sätta era klimatmål. Vill ni fullt ut klimatkompensa er hela verksamhet eller kanske bara delar av den. Vi rekommenderar det förstnämnda.

Visa att ni klimatkompenserar


När vi är klara med utvärderingen och ni har satt era mål så förser vi er med certifikat och märken så ni kan visa vad ni gör för att klimatkompensera. 

Vi jobbar tillsammans för en bättre framtid!

De projekt som vi stöttar är inovatia, gröna och minskar klimatpåverkan. Tillsammans med experter, inovation och forskning hittar vi projekt som verkligen gör skillnad. Du som kund hos oss är med på tåget! Vilken verksamhet bedriver ni? Klicka vidare på länkarna nedan så vi kan påbörja arbetet redan idag.