Klimatkompensera- vad är det?


Att klimatkompensera innebär att man tar ansvar för de utsläpp av växthusgaser som man själv orsakar genom att bidra till projekt som minskar eller tar bort motsvarande mängd koldioxid från atmosfären. Det finns olika sätt att klimatkompensera, men grundtanken är att man kompenserar för sina egna utsläpp genom att stödja projekt som leder till minskade utsläpp eller absorption av koldioxid.


Här är några vanliga sätt att klimatkompensera:

  • Trädplantering och skogsskydd: Träd absorberar koldioxid från atmosfären under sin tillväxt. Genom att plantera nya träd eller skydda befintliga skogsområden kan man bidra till att ta bort koldioxid från atmosfären.

  • Förnybar energi: Att investera i förnybar energi, som sol- eller vindkraft, bidrar till att minska behovet av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av växthusgaser.

  • Energibesparing: Genom att stödja projekt som syftar till att öka energieffektiviteten eller minska användningen av fossila bränslen kan man minska utsläppen av växthusgaser.

  • Klimatsmarta jordbruks- och markanvändningsprojekt: Projekten kan inkludera användning av klimatsmarta jordbruksmetoder, skydd av naturliga ekosystem eller återställande av degraderade marker för att öka kolupptaget från atmosfären.

  • Klimatkompenserande teknologier: Det finns också teknologier som direkt tar bort koldioxid från luften, såsom direkt luftfångst, som kan vara en del av klimatkompensationsprojekt.


När man klimatkompenserar köper man ofta så kallade klimatkompensationsenheter, som vanligtvis mäts i ton koldioxidekvivalenter. Dessa enheter representerar det arbete som görs för att minska eller ta bort koldioxid från atmosfären genom olika projekt. Det är viktigt att välja pålitliga och verifierade klimatkompensationsprojekt för att säkerställa att ens bidrag verkligen leder till minskade utsläpp eller absorption av koldioxid.

Tillsammans mot framtiden
Vi Hjälper Dig Att Nå Dina Mål

Vi jobbar tillsammans för en bättre framtid!

De projekt som vi stöttar är inovatia, gröna och minskar klimatpåverkan. Tillsammans med experter, inovation och forskning hittar vi projekt som verkligen gör skillnad. Du som kund hos oss är med på tåget! Vilken verksamhet bedriver ni? Klicka vidare på länkarna nedan så vi kan påbörja arbetet redan idag.